Waarom interesse in de oeroude Traditie?

rene guenon 12884

De Oertraditie is op zijn zachtst gezegd een origineel onderwerp. Het is weinig bekend bij het grote publiek en het onderwerp fascineert alleen tamelijk intellectuele kringen, soms authentiek, soms relatief gecultiveerd. De leek kan zich alleen maar geïntimideerd voelen door wat een stortvloed aan metafysische speculaties lijkt te zijn, begrijpelijk tegen de prijs van een grote wetenschappelijke inspanning. Het andere grote probleem is dat een reeks amateurs, misleide racisten, de woordenschat hebben gebruikt en deels hebben geconfisqueerd, waardoor bepaalde termen een connotatie kunnen krijgen die ver afstaat van hun bedoelde betekenis. Vooral als het gaat om praten over een « superieur ras » van blonde dolichocefalen. Deze paar regels zijn niet bedoeld voor specialisten, maar eerder voor degenen die, net als ik, het onderwerp nog niet zo lang geleden ontdekt hebben, of het net aan het ontdekken zijn.

Het idee van de Oeroude Traditie is om te beweren dat alle religies die als « traditioneel » beschreven worden, naast de openbaringen die specifiek voor hen zijn, een gemeenschappelijke oorsprong hebben. In dit geval een eerste, oorspronkelijke openbaring, waar deze spiritualiteiten uit voortkomen. Deze bewering is gebaseerd op paleo-epigrafie en de vergelijkende studie van mythologieën en symbolieken.

Deze oeropenbaring heeft een precieze geografische oorsprong. Ze zou hebben plaatsgevonden in het noordpoolgebied, in een tijd dat het noordpoolvolk, beter bekend als de Hyperboreeërs, het gebied bewoonden. Volgens Hermann Wirth (1881-1981), een Nederlandse filoloog die niet alleen het alfabet maar ook de religiositeit van dit volk meende te hebben gevonden, verlieten de Hyperboreanen hun thuisland, dat gewoonlijk « Thule » wordt genoemd, vanwege een cataclysme, een « grote winter », waarvan veel volkeren, zoals de Perzen, Kelten en Hindoes, de herinnering hebben bewaard door middel van hun mythologie en heilige teksten. Alexandre Doegin heeft een boek gewijd aan de zogenaamde « Hyperboreïsche theorie », dit jaar gepubliceerd door Ars Magna. Hierin populariseert en becommentarieert hij de ideeën van Hermann Wirth.

Waarom zou u zich voor dit onderwerp interesseren? Het antwoord hangt echter af van het publiek zelf…

Voor gelovigen zal er een bevestiging zijn van de heiligheid van hun geloof, maar ook een brug te slaan tussen traditionele spiritualiteiten. Deze dialoog zal interessant zijn voor degenen die geloven dat een « geloofsfront » legitiem en wenselijk is. Dit perspectief, dat nodig is om een nieuwe godsdienstoorlog of, meer in het algemeen, een verdeling op basis van het geloof te voorkomen, kan alleen maar de fanatici ontstemmen, degenen die tot de « Infâme » behoren, zoals een zekere Voltaire het noemde. Deze zelfde gelovigen zullen er ook een argument in vinden tegen totaal revolutionaire of « progressieve » spiritualiteiten. Andere gelovigen zouden, als ze ervan overtuigd zijn en de moed hebben, hun eigen geloof in twijfel kunnen trekken om zich aan een andere traditie aan te passen, zoals René Guénon, die van de vrijmetselarij naar de islam ging, waarvan hij vond dat die dichter bij de oorspronkelijke Hyperboreaanse religie stond. Gelovigen zullen ongetwijfeld ook bevestiging vinden van wat zij zien als de leegheid van het atheïsme.

Voor niet-gelovigen is het belang anders, maar reëel. De Hyperboreïsche theorie onthult dat de Thule niet in een god geloofden die vergelijkbaar was met de Abrahamitische God. Hun moraliteit, hun conceptie van de wereld, opgebouwd als we Wirth volgen rond het idee van het « Licht van de Wereld », is een organische conceptie van de wereld, waarbij Licht als synoniem voor leven wordt beschouwd. Volgens Wirth waren de Hyperboreanen de voorouders van de dominante kasten, de krijgers en priesters. De wereld van de Hyperboreanen was in hoge mate naturalistisch en werd uitsluitend gevormd door observatie van de Zon, de Maan, de cyclus van de seizoenen en de beweging van de sterren. De beschaving van Thule bracht een harmonie tot stand tussen symbolen, taal, fonetiek en natuurverschijnselen. Op zich is het een wereldopvatting die de vraag oproept of de laag van religiositeit echt nodig is. Julius Evola beweerde in 1942 in zijn boek De mythe van het bloed dat de Hyperboreërs « een perceptie van de wetten hadden die geestelijk door de natuur werden voorgesteld ».  De diepgaande atheïst kan hierin ook een argument tegen Abrahamitische religiositeiten zien, vooral wanneer Wirth beweert dat « het bewustzijn van de God van Israël (…) alleen maar kon verschijnen als de decadentie van een wereldreligie tot de rang van locale religie. »

Gelovigen en niet-gelovigen kunnen het hier eens zijn over een spirituele opvatting van het bestaan, spiritueel niet noodzakelijkerwijs in de bovennatuurlijke zin, aangezien Hyperboreaanse religiositeit geen dogma’s kent. Het rechtvaardigt een « zonne »-opvatting van de wereld, zoals Julius Evola beweert in zijn boek Révolte contre le monde moderne (Opstand tegen de moderne wereld), gepubliceerd in 1934, waarin hij het idee ontwikkelt dat menselijke samenlevingen sinds de val van Hyperborea voortdurend in verval zijn, wat dus een opvatting van de wereld rechtvaardigt die eerder cyclisch dan declinistisch is. Als we de Baron mogen geloven, zijn we zelfs aan het einde van het IJzeren Tijdperk, dat hij hier, met een term uit de Hindoeïstische kosmogonie, de « Kali Yuga » noemt, de laatste fase van een grote cyclus die gevolgd zal worden door de grote terugkeer van het Gouden Tijdperk, het Hyperboreaanse Tijdperk.

Het idee van een oeroude Traditie kan gezien worden als een egalitaire opvatting van culturen, die de bewering van Alain de Benoist bevestigt dat er geen vergelijking mogelijk is tussen de culturen en identiteiten van de wereld, omdat er geen universeel criterium is om ze te beoordelen. Het moedigt ook respect aan voor andere beschavingen en voor vrouwen, wier heilige rol in de oeroude Hyperboreaanse traditie door Wirth wordt becommentarieerd.

Aleksandr Doegin kon op basis van de stellingen van Hermann Wirth het volgende beweren: « We zijn niet verplicht om de theorie van de culturele kring van Thule onvoorwaardelijk te accepteren, maar een evaluatie van het interpretatieve potentieel ervan is noodzakelijk ».

Ik denk dat het bestuderen van deze stellingen nog een ander belang heeft: de Hyperboreaanse beschaving zoals Wirth die ziet, is een beschaving waarvan de taal, de omgeving en het hele bestaan gebaseerd zijn op een opvatting van Harmonie en het verheven Heilige, vreemd aan elke materialistische opvatting van het bestaan. In deze opnieuw samengestelde spiritualiteit zijn er geen verboden, geen erfzonde, geen jaloerse Heer. Er was inderdaad een « geestelijkheid », die volgens de Nederlandse geleerde uitsluitend uit vrouwen bestond, hoewel dit niet betekende dat het een matriarchaat was. De Hyperboreaanse beschaving is absoluut en radicaal onverenigbaar met de ‘moderne wereld’. Hermann Wirth, die nog steeds weinig bekende geleerde, zei dat degenen van onze tijdgenoten die er niet in slaagden om de cultus van ‘Mammon’ los te laten, nooit het ‘Licht’ zouden vinden.

Laten we ervoor zorgen dat we het (her)vinden, door ons echt te interesseren voor de cultuur van de Hyperboreanen.

Vincent Téma, 25/08/2023.

Retour en haut